คณะกรรมการ

Main Menu

คณะกรรมการชมรม

รายชื่อสมาชิก

ระเบียบข้อบังคับ

กิจกรรมชมรม

กระดานข่าว

ตำแหน่งงานว่าง


ชื่อเรียก 
รหัสผ่าน 
 (สมัครสมาชิก)


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมจังหวัดภูเก็ตยินดีต้อนรับ

Wellcome to Engineeringclub-sounthern.com

ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Phuket Chief Engineering Club" มีตราสัญลักษณ์เป็นชื่อชมรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียงตัวต่อเนื่องเป็นวงกลมล้อมรอบแผนที่เกาะภูเก็ตและ ล้อมรอบด้วยเฟืองอีกครั้งหนึ่ึง และได้จดทะเบียนจัดตั้งชมรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542


 

กิจกรรมชมรมฯ

 

ขอขอบคุณสมาชิกชมรมฯทุกทานที่เข้าร่วมสัมนา
“Thailand  4.0 : Dawn of the digital service of hotel solutions”
ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 - 20:00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภ คีธรา(โรงแรม ถาวรเกรนด์เก่า ตลาดเกษตร)

โหลดรูปภาพงานสัมมนา

 

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ

โหลดใบสมัคร

 

  About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | 2010 engineeringclub-southern.com